Integritetspolicy

— Quality Consulting värnar om våra kunder och besökares personuppgifter. Följande dokument behandlar personlig information som samlats på qualityc.se. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är GDPR


Den 25:e maj 2018 införs EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och påverkar alla företag som samlar in, processar, lagrar och sprider uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till en individ, både strukturerade och ostrukturerade data (t.ex. e-post). Skillnaden mellan PUL och GDPR kan kort beskrivas som att företag inte längre har rätt att äga personuppgifter utan nu bara lånar dem och att företagen måste visa på vad de använder personuppgifterna till. Dataskyddsförordningen gäller enbart fysiska personer, ej juridiska, där databehandling sker inom EU. Juridiska personer utanför EU som bedriver verksamhet inom EU träffas dock också av den nya förordningen.

Personuppgifter som vi behandlar om dig


De personuppgifter som vi förvaltar om dig, såsom personuppgifter, inloggningsuppgifter, ditt namn, din titel, din e-postadress, din företagsadress, ditt företags IP-adress, ditt telefonnummer och ev. personuppgifter som kan förekomma i meddelandetext du valt att förmedla till oss. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida cookiepolicy på hemsidan.

Varifrån inhämtas dina uppgifter


Vi behandlar dina personuppgifter som du delar med oss:
  • Genom att du besöker vår hemsida och väljer att acceptera cookies
  • Genom att du kontaktar oss via mail
  • Genom att du fyller i dina uppgifter på något av våra formulär på hemsidan


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?


Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part, om det inte är nödvändigt för att kunna leverera våra tjänster och uppfylla våra avtal. Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartner som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa biträden har inte rätt att använda uppgifterna för annat syfte än för utförande av sitt uppdrag för vår räkning.

Företaget, där dina uppgifter lagras


Din personuppgifter lagras hos Quality Consulting

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter


I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, har rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss


Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på: info@qualityc.se.
Några av våra kunder
Genom att fortsätta använda denna sidan, accepterar du användningen av cookies (kakor) av Google Analytics för att få besöksstatistik av vår hemsida. Läs mer