Quality Consulting

Cookies

Förteckning

1. Allmänt

Vi på Quality Consulting vill att du ska känna dig trygg när du lämnar din personliga information till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, avslöjar och lagrar dina personuppgifter och hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

2.1 Quality Consulting SLEK AB (i denna policy kallad “QC”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när QC tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster och i andra kontakter med QC, såsom besök på vår webbplats eller tjänsteärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det QCs ansvar att säkerställa att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Affärstransaktionerna med våra kunder samt tillhörande personuppgifter och databaser som omfattas av denna infrastruktur hanteras och ägs centralt av QC. QC har alltså det kontrollerande inflytandet över dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

QC samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du gör köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och marknadsför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och certifieringsrätt, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Ålder
 • Kontoinformation som kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändrades.
 • Kundens val av inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden
  Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
 • Betalningsdetaljer som betalningsmetod, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstid, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundtjänst.
 • Användargenererad data om din interaktion med QCs marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter du använder såsom webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem), platsinformation, undersökning svar och klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra produkter eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du har anmält dig till och deltagit i, samt resultat från kundnöjdhet eller marknadsundersökningar.
 • Beteende och/eller preferenser såsom deltagande i evenemang, recensioner av kundupplevelsen hos QC och aktivitetsmönster i butiker för att utvärdera misstänkta brott.
 • Om du har rätt att utnyttja olika erbjudanden eller rabatter genom medlemskap i olika förbund eller organisationer som har förhandlat fram avtal med QC för sina medlemmar.
 • Information som lämnas i tävlingsbidrag samt registrering till och utvärdering av evenemang eller andra marknadsföringsåtgärder, inklusive hälsodata såsom information om allergier.

4. Från vilka källor samlar vi in information om dig som kund?

4.1 QC samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du gör en beställning, besöker QC’s webbplats, deltar i våra evenemang, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du i annat fall kontakta QC och ge information om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå ett avtal med QC och för att QC ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett QC-konto, samlar QC även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot och under den tid du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på QC’s webbplats, dina kundval att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du har varit intresserad av genom att besöka vår webbutik och genom att läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

4.3 Utöver den information som QC samlar in från dig kan vi även samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi samlar in information från offentliga register via tredje parts adressuppdateringstjänster, för att kontrollera att vi har rätt kontaktinformation till dig. Vi samlar in kreditvärderingsinformation från kreditvärderingsinstitut, informationsföretag eller banker. Vi samlar även in information för marknadsföringsändamål från sociala medier.

4.4 QC samlar även in viss personlig information via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder cookies i QCs cookiepolicy.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

QC samlar in och behandlar information om dig för olika ändamål. Dessa syften sätter den externa ramen för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi syftet med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Ge anpassad information, förmåner och erbjudanden och ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig

Vi på QC vill att du ska få den bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så att vi kan förbättra din användarupplevelse för att skapa, erbjuda och förse dig med personligt anpassat innehåll inom kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till evenemang och annan information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta görs analyser av den information som QC samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererad data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation till dina personliga egenskaper och hur du tackar nej till personliga erbjudanden här . Insamlingen av information som vi gör för ändamålet är baserad på samtycke. Samtycke kan återkallas när som helst genom att kontakta oss på consent@qualityc.se

b) Tillhandahålla information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att informera dig via post, e-post, sms/mms och telefon samt marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som QC säljer, visa rekommendationer och bjuda in till event, tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

c) Genomföra och hantera deltagande i evenemang, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål innefattar åtgärder för att t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling och utse vinnare och förmedla priser, kontrollera deltagarnas ålder och kommunicera med deltagare före och efter ett evenemang (som bekräftelser på bidrag, påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du har deltagit i evenemang faller inom kategorin användargenererad data som behandlas för andra ändamål.

d) Hantera ärenden som tas emot av QCs kundtjänst eller andra supportfunktioner

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål innefattar QCs verksamhet för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål och supportärenden, svara på frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, korrigera felaktig information, ge teknisk support och vårda kundrelationen.

e) Uppfylla juridiska skyldigheter som QC kräver

Personuppgifter behandlas för detta ändamål så att QC kan uppfylla kraven i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t.ex. vid en defekt eller farlig produkt) och skyldigheter att lagra viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till. till en individ. Om informationen som QC samlar in i samband med detta ändamål inte tillhandahålls, kan vår rättsliga skyldighet inte uppfyllas och i så fall kan vi neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra juridiska skyldigheter.

f) Utvärdera, utveckla och förbättra QCs tjänster, produkter och system för våra kunder i allmänhet

För att uppfylla detta syfte utför QC generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, vad gäller bland annat klick- och besöksbeteende, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk plats och individuell kundfeedback.

6. Vilka är de juridiska grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att QC ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De rättsliga grunderna som vi baserar vår behandling på beskrivs i detta avsnitt. Observera att flera rättsliga grunder kan gälla för samma behandling.

a) Rättslig skyldighet

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som krävs av QC, till exempel att dokumentera betalningsinformation för att uppfylla bokföringslagens krav.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett QC-konto har du, genom att acceptera Villkoren för QC-konto, ingått ett avtal med QC som sätter ramarna för den behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera vår tjänster som är kopplade till QC-kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personliga förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att uppfylla skyldigheter i enlighet med QCs allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. Det kan bli nödvändigt för QC att registrera dina kontaktuppgifter så att vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten och att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningsmetod så att vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling bygger på en så kallad intresseavvägning av berättigat intresse. Det innebär att behandlingen sker för att QC bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. På grundval av detta behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av QC-konto och för att förebygga, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att ett brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer QC också att fortsätta att behandla dina personuppgifter så att vi kan fastställa, försvara eller göra ett giltigt rättsanspråk.

d) Samtycke

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du har gett ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Till exempel erhåller QC ditt samtycke att behandla personuppgifter om allergier vid beställning av mat inför evenemang. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

QC kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna behandlas. Lagringstidens längd beror alltså på för vilket ändamål uppgifterna behandlas. Dessutom kan QC spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller hävda ett rättsligt anspråk, t.ex. om det föreligger tvist eller om anmälan om brott har lämnats till Polismyndigheten. Vi utför regelbundet gallringar och raderar personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

8. Vem delar vi dina personuppgifter med?

8.1 QC kan komma att lämna ut din information till andra företag för att du ska kunna dra nytta av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till QC, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller oberoende personuppgiftsansvariga, dvs. företag som är självständigt ansvariga för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna.

8.2 QC kan också lämna ut din information till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lagar, förordningar eller myndighetsbeslut eller för att QC ska kunna fastställa, försvara eller hävda rättsliga anspråk.

8.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med QC, t.ex. om du är innehavare av ett QC-konto eller tar emot marknadskommunikation, kan QC lämna ut din personliga information till följande mottagare:

 • Andra företag inom QC-koncernen som fungerar som personuppgiftsbiträden till QC för att vi ska kunna uppfylla de olika syften som anges i denna policy. De rättsliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.
 • Företag som lämnar uppgifter från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så att vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt QC-konto och de tjänster som är kopplade till dina kontoinnehav. Den information som lämnas är identifikationsnummer och kontaktinformation baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som rättslig grund.
 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster som automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, tryckning och distribution. Dessa mottagare hjälper QC att analysera din information och informera och marknadsföra de produkter och tjänster som QC säljer. Informationen som tillhandahålls är kontaktinformation, kontoinformation, kundval, orderinformation och användargenererad data baserad på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser gentemot dig som innehavare av QC-kontot som laglig grund.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, till vilka vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt lag eller myndighetsbeslut eller till vilka vi lämnar ut personuppgifter på grund av misstanke om brott eller försök till brott. De informationskategorier som tillhandahålls är kontaktinformation, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsinformation, användargenererad data och videoinspelningar baserade på rättslig skyldighet som åligger QC eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller hävda rättsliga anspråk.

8.4 Om du gör en beställning eller gör ett köp från Gion kan vi också komma att lämna ut din personliga information till följande mottagare inom ramen för hanteringen av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som en rättslig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Gion säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna och hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Informationen som lämnas är kontaktinformation och beställningsinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med godstransporter så att vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi tillhandahåller kontaktinformation och beställningsinformation till dessa mottagare.
 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Den information som lämnas när du har valt att teckna försäkring är kontaktuppgifter och beställningsuppgifter.
 • Partners och leverantörer av betallösningar, t.ex. kortlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan göra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter, personnummer och betalningsuppgifter.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med data så att vi kan säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för att hantera dina beställningar och köp. Den information som lämnas är identifikationsnumret.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Gion får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för att hantera dina beställningar och inköp. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsinformation.

8.5 Gion kommer inte att sälja din personliga information till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

9. Var lagrar vi dina personuppgifter?

QC kommer huvudsakligen att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Däremot kan vi även överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med QCs leverantörer eller partners som befinner sig utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer QC att vidta nödvändiga åtgärder för att lagligt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU. / EES, till exempel genom att ingå ett avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

10. Vilka rättigheter har du som kund?

10.1 QC ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag. Detta avsnitt beskriver dina rättigheter relaterade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer, på din begäran eller på eget initiativ, att korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande. Om du har några frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på informationen längst ner i denna policy.

a) Rätten att få tillgång till dina personuppgifter

Vi på QC vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som behandlas, ett så kallat registerutdrag. Detta inkluderar information om syften, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringstid eller kriterierna för att bestämma lagringsperiod, information om var data har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och innebörden. av bearbetning. Observera att vi vid en begäran om tillgång kan komma att be om ytterligare information om dig för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person och vilken information du vill få.

b) Rätten att rätta dina personuppgifter

QC har åtagit sig att ha korrekt och uppdaterad personlig information. Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att den rättas. Du har även rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men inget gatunummer. På din begäran kommer vi så snart som möjligt att korrigera de felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.

c) Rätten att radera dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att QC raderar dina personuppgifter när uppgifterna har behandlats olagligt, måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som QC omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en avvägning av intressen av legitimt intresse som QC har gjort och det inte finns något legitimt intresse för QC eller en tredje part som väger tyngre (se avsnitt f nedan) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas skäl som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex.

d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet omfattar dock endast information som du själv har lämnat till QC och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som rättslig grund.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna endast får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktig information när du har begärt rättelse. Medan QC undersöker informationens riktighet kommer behandlingen att begränsas. När behandlingen är begränsad ska personuppgifter endast behandlas, med undantag för lagring, när följande finns tillgängliga:

A. Den registrerade har gett sitt samtycke till behandling
B. QC behöver utöva eller skydda sig mot rättsliga anspråk
C. För att skydda rättigheter och friheter för en annan registrerad eller juridisk person
D. Av skäl av allmän betydelse för Europeiska unionen eller medlemsstaten

f) Rätten att invända mot en viss typ av behandling

När QC behandlar dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning av berättigat intresse som rättslig grund eller för direktmarknadsföring, har du rätt att invända mot vår behandling. En invändning mot QCs intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. I händelse av en sådan invändning bedömer QC om vi har legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att skydda din integritet. Om så är fallet kan QC fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Du kan invända mot direktmarknadsföring och analyser utförda i direktmarknadsföringssyfte utan att ange några skäl. Detta styr du själv genom inställningarna på Mina sidor, där du väljer om du vill få marknadskommunikation och personliga erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring för varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder som att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personliga erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation till dina personliga egenskaper och hur du motsätter dig sådan behandling under Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder som t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personliga erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, eftersom vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation till dina personliga egenskaper och hur du motsätter dig sådan behandling under Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder som t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personliga erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation till dina personliga egenskaper och hur du motsätter dig sådan behandling under då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation till dina personliga egenskaper och hur du motsätter dig sådan behandling under då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation till dina personliga egenskaper och hur du motsätter dig sådan behandling under QCs kontovillkor.

10.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att lämna in eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. QC har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpligt eller ofrivilligt avslöjande, användning, obehörig åtkomst, radering, ändring eller skada på dina personuppgifter. Till exempel lagras all kundinformation i en databas som är skyddad av en brandvägg och åtkomstkontroll, så endast anställda inom QC som behöver tillgång till din information för att utföra specifika uppgifter har sådan åtkomst.

12. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

12.1 Den senaste uppdaterade versionen av QCs sekretesspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller hela tiden i form och innehåll som publiceras på webbplatsen.

12.2 QC förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn när som helst. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på QCs webbplats. Dessutom kan vi även informera dig via e-post om det sker större förändringar i integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt Gion-konto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktinformationen längst ner i denna policy.

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon information skulle vara felaktig och du vill att vi korrigerar den.

Är du en konsument? Vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@qualityc.se.
Representerar du ett företag? Vänligen skicka ett e-postmeddelande till legal@qualityc.se.
Du når även våra specialanställda som arbetar med behandling av personuppgifter via e-post på dataprivacy@qualityc.se.

Quality Consulting