Quality Consulting

Tjänster

Redovisning

Våra redovisningskonsulter tar helhetsansvaret för er redovisning. Vi hanterar den löpande bokföringen, bokslut samt all externa rapportering.

Interim

Våra interim konsulter bemannar er ekonomiavdelning vid arbetstoppar, föräldraledighet, omorganisationer etc.

Rådgivning

Vi hjälper ert företag med rådgivning vid viktiga strategiska beslut eller vid komplexa frågeställningar.

Redovisning

Löpande bokföring

Frigör tid genom att lägga över hantering av den löpande bokföringen till oss.

Bokslut

QC upprättar en bokslutsrapport som är ett kvalitetsbevis för er redovisning.

Årsredovisning

Vi sammanställer er bokföring för året och ser till så att årsredovisningen är klar i tid.

Deklarationer

Vi hjälper er med deklarationen och ser till att allt sköts korrekt och lagenligt.

Myndighetskontakt

Vi företräder ert företag vid kontakt med myndigheter i frågor rörande redovisning och ekonomi.

Redovisningsrådgivning

Vi stöttar er vid komplexa redovisningsfrågor och utredningsarbeten.

Interim

Redovisningsekonom

Redovisningschef

Business Controller

Financial Controller

Projektekonom

Ekonomichef

Rådgivning

Företagsrekonstruktion

Vi hjälper dig med ansökan och är med dig hela vägen, från start till mål.

Företagsvärdering

Vi gör en genomlysning och analys av alla de faktorer som påverkar marknadsvärdet.

Företagsbesiktning

Få hjälp med DD processen för att säkerställa att ni tar beslut baserade på korrekt data.

Bolagsstrukturering

Ta hjälp av våra rådgivare med bred affärsmässig förståelse för att minimera risker.

Redovisningsrådgivning

Vi stöttar er vid komplexa redovisningsfrågor och utredningsarbeten.

Byte av affärssystem

Få råd & praktisk hjälp vid upp- eller nedgradering av affärssystem.

Ta kontakt med oss

I samband med att du skickar in detta formulär ger du samtycke till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.
Quality Consulting