Quality Consulting

Medarbetare

Sam Lindskog

Sam Lindskog

Partner

Sam är civilekonom med chefsbakgrund från både konsultbolag och tjänstebolag. Som konsult har han lång erfarenhet av att arbeta med ledande positioner inom redovisning och controlling i större bolag. Sam har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med utveckling och rådgivning till mindre bolag.

Ergin Kara

Ergin Kara

Partner

Ergin är civilekonom med bakgrund som konsult ifrån revisionsfirma. Som konsult har han bred erfarenhet av redovisning och utveckling av mindre- och medelstora företag och har agerat ekonomisk rådgivare, redovisningsansvarig och controller åt flera bolag med hög tillväxt.

Rahul Sharma

Rahul Sharma

VD, Partner

Rahul är civilekonom med chefsbakgrund från både Big-4 och industribolag. Som konsult har han erfarenhet av ledande positioner inom koncernredovisning, controlling samt effektiviseringsprojekt i flera olika branscher.

Andrei Kehlmeier

Andrei Kehlmeier

Konsultchef, Partner

Andrei är civilekonom med bakgrund som revisor och konsult inom Big-4. Som konsult har han bred erfarenhet av controlling i större tillverkande bolag där han stöttar ledningarna med analyser i komplexa miljöer.

Isabella Adamborg

Isabella Adamborg

Senior verksamhetskonsult

Isabella är civilekonom med bakgrund som konsult inom Big-4. Som konsult har Isabella bred erfarenhet av att arbeta med redovisning och transaktionshantering inom bland annat statlig verksamhet samt börsnoterade fastighetsbolag.

Felix Holmfeldt

Felix Holmfeldt

Verksamhetskonsult

Felix är civilekonom med inriktning mot corporate finance från Lunds universitet. Utöver sitt stora intresse för redovisning och finansiell analys trivs han med att arbeta med ägarledda bolag i olika branscher.

Evelina Pålsson

Evelina Pålsson

Redovisningskonsult

Evelina är civilekonom med inriktning mot redovisning och marknadsföring från Linnéuniversitetet och London South Bank University. Evelina har en bakgrund inom bankvärlden och utöver sitt finansintresse har hon ett stort intresse av att arbeta med människorna bakom bolagen.

Johan Holmgren

Johan Holmgren

Senior verksamhetskonsult

Johan är civilekonom med bakgrund som revisor från Big-4. Han har stor erfarenhet av redovisning, intern kontroll och finansiell analyser från bolag i många olika branscher.

Josefin Söderberg

Josefin Söderberg

Senior verksamhetskonsult

Josefin är civilekonom med bakgrund inom både redovisning och controlling. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med ekonomiska analyser i både större etablerade börsbolag samt med snabbväxande tillväxtbolag.

Jakob Jönsson

Jakob Jönsson

Senior verksamhetskonsult

Jakob är civilekonom med bakgrund som revisor från Big-4 samt som analytiker inom banksektorn. Han har bred erfarenhet av att arbeta med granskning, processutveckling samt finansiella analyser i större börsnoterade bolag.

Isabella Larsson

Isabella Larsson

Verksamhetskonsult

Isabella är civilekonom med inriktning mot internationellt strategiskt ledarskap från Lunds Universitet. Hon har sin bakgrund inom redovisning och har ett starkt sinne för både problemlösning och analys. Utöver Isabellas fallenhet för siffror har hon även ett intresse för hållbarhet.

Adnan Kovacevic

Adnan Kovacevic

Senior verksamhetskonsult

Adnan är civilekonom med bakgrund som revisor från Big-4, ekonomikonsult i diverse branscher samt ekonomichef inom detaljhandel. Han har bred erfarenhet av att arbeta inom både redovisning och controlling och har sin styrka i finansiella analyser och processutveckling i stora- och medelstora bolag.

Kristian Kron

Kristian Kron

Senior verksamhetskonsult

Kristian är civilekonom från University of Utah. Han är en erfaren konsult och hanterar både redovisnings- och controllerroller och har sin bakgrund inom Big-4. Kristians främsta styrka ligger i ekonomisk analys och processförbättring.

Robin Arnefjord

Robin Arnefjord

Senior Verksamhetskonsult

Robin är Civilekonom med inriktning mot controlling från Linnéuniversitetet. Han har flera års erfarenhet av att arbeta inom både business- och financial controlling och har stark erfarenhet av att bygga finansiella analysmodeller samt utveckla processer på olika controllingavdelningar.

Julia Conner

Julia Conner

Redovisningskonsult

Julia är civilekonom med inriktning mot nationalekonomi från Linköpings Universitet. Med sin breda erfarenhet från bank- och finansbranschen är hon van vid att sätta sig in i och förstå bolag som är verksamma i olika branscher. Julias styrka är att kunna kombinera analytisk förmåga med pedagogisk förmåga.

Sofi Ingvarsson

Redovisningschef,
Senior verksamhetskonsult

Sofi är civilekonom med bakgrund som konsult inom Big-4. Som konsult har Sofi erfarenhet från olika typer av tjänster innefattande ledande redovisningsroller, IPO-readiness och processutveckling. 

Quality Consulting