Quality Consulting

Företagsrekonstruktion – en steg för steg guide

“Varje rekonstruktion är distinkt då vi skräddarsyr våra åtgärder och processen efter det individuella företagets krav. Trots detta återkommer vissa faser i princip alltid. I denna guide erbjuder vi dig en överskådlig översikt av de varierande stegen i en omstrukturering.”

Ansökan om rekonstruktion

Företaget lämnar in en omstruktureringsansökan till domstolen. Ansökan utformas vanligtvis i samråd med den valda omstruktureringskonsulten.

 

Tingsrättens beslut

Om ansökan är fullständig, ansökningsavgiften är betald och domstolen bedömer att det finns förutsättningar för en framgångsrik omstrukturering, fattar domstolen beslut om omstrukturering och utser en omstruktureringsrådgivare. Processen är nu igång!

 

Meddelande till fordringsägare

Omstruktureringsrådgivaren informerar fordringsägarna, det vill säga de som har fordringar gentemot företaget, om att företaget genomgår en omstrukturering samt meddelar tid och plats för fordringsägarmötet.

 

Fordringsägarmötet

Ett fordringsägarmöte är ett möte i domstolen där företaget, omstruktureringsrådgivaren och fordringsägarna närvarar för att diskutera omstruktureringens förutsättningar med mera. Det är valfritt för fordringsägarna att delta.

 

Nästa beslut

Efter fordringsägarmötet fattar domstolen beslut om om omstruktureringen ska fortsätta eller inte.

 

Ansökan om förlängning

Om omstruktureringen får fortsätta kan företaget behöva ansöka om förlängning innan tre månader har gått sedan det ursprungliga beslutet om omstrukturering fattades, annars avslutas omstruktureringen.

 

Beslut om förlängning

Domstolen tar ställning till om omstruktureringen ska förlängas eller inte.

 

Förslag till skuldnedskrivning och omstruktureringsrapport

Omstruktureringar avslutas ofta med att skulder minskas. Omstruktureringsrådgivaren och företaget utvärderar företagets betalningskapacitet och ekonomiska ställning. Omstruktureringsrådgivaren skickar sedan ut ett förslag till skuldnedskrivning till fordringsägarna, samt en rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits under omstruktureringen, hur företagets ekonomi har återhämtat sig och eventuella transaktioner som kan omprövas samt misstankar om brott, så att fordringsägarna kan ta ställning till om de vill acceptera skuldnedskrivningen eller inte.

 

Begäran om skuldnedskrivningsförhandling

Företaget begär skuldnedskrivningsförhandling i domstolen när tillräckligt många fordringsägare har accepterat skuldnedskrivningen.

 

Skuldnedskrivningsförhandling

Domstolen sätter en tid för skuldnedskrivningsförhandling. Vid förhandlingen röstar fordringsägarna om skuldnedskrivningen. Om tillräckligt många anser att skuldnedskrivningen är acceptabel och om det inte finns några hinder för att fastställa den, fattar domstolen beslut om skuldnedskrivning.

 

Rekonstruktionen avslutas

Nu är omstruktureringen i regel avslutad och kan avslutas. Företaget är nu lönsamt igen, och verksamheten fortsätter som vanligt. Omstruktureringsrådgivarens uppdrag avslutas.

Ta kontakt med oss

I samband med att du skickar in detta formulär ger du samtycke till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.
Quality Consulting