Quality Consulting

Företagsrekonstruktion – Allt du behöver veta

Vad innebär rekonstruktion av företag?

Lagen om företagsrekonstruktion innebär en chans för ett företag som drabbats av ekonomiska svårigheter att komma till rätta med sina problem och undvika konkurs. I det här inlägget går vi igenom rekonstruktion i detalj.
Ny Rekonstruktionslag

Rekonstruktion – ett alternativ till konkurs

En konkurs innebär en avslutning av företaget. Verksamheten och dess tillgångar kan bli föremål för försäljning på den öppna marknaden, och du som ägare förlorar möjligheten att driva och styra verksamheten. Konkurs är främst lämplig för företag där det inte finns realistiska chanser att lösa ekonomiska problem och återupprätta lönsamheten.

En rekonstruktion syftar till att ge livsdugliga företag en chans att vidta åtgärder för att hantera tillfälliga ekonomiska svårigheter och återfå lönsamhet. Företagsrekonstruktion är frivillig och bygger på företagets samarbete. Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet även efter att rekonstruktionen har slutförts. Under en företagsrekonstruktion behåller ägare och ledning kontrollen över företaget.

Tingsrätten utser en rekonstruktör som fungerar som rådgivare till företagsledningen, men som även har ansvar för att skydda fordringsägarnas intressen. Företagsledningen kan fatta beslut, genomföra åtgärder och ingå avtal med kunder och leverantörer även under rekonstruktionen, men detta sker i samarbete med rekonstruktören, som också måste godkänna vissa åtgärder.

När rekonstruktionen avslutas upphör rekonstruktörens uppdrag. Samtidigt har företaget löst sina ekonomiska problem och kan drivas vidare med lönsamhet.

Skillnader mellan rekonstruktion och konkurs

Rekonstruktion Konkurs

Kontroll över företaget

Ledningen tillsammans med rekonstruktören
Konkursförvaltaren

Intäkter

Tillfaller företag
Tillfaller konkursboet

Tillgångar

Kvar i företaget
Säljs som en del av konkursen

Anställda

Kan fortsätta sitt arbete
Sägs vanligtvis upp

Avtal

Fortsätter att gälla, vissa möjligheter att säga upp i förtid finns.
Sägs upp

Leverantörer

Kan fortsätta att leverera till företaget och återfå en livskraftig kund.
Tappar möjlighet att leverera till företaget i framtiden.

Varför ska man ansöka om rekonstruktion?

Rekonstruktion är lämplig för företag som i huvudsak har en hållbar affärsidé men som för närvarande eller inom en snar framtid inte kan betala sina skulder enligt de överenskomna betalningsvillkoren. Att genomföra en omstrukturering kräver betydande insatser från företagsledningen, men om omstruktureringen lyckas, öppnar det ofta upp för en positiv framtid för företaget.

Vem kan ansöka om rekonstruktion?

Alla som är bedriver näringsverksamhet kan begära en företagsrekonstruktion. Det innebär att alla typer av företagsstrukturer – från enskilda firmor och handelsbolag till ekonomiska och ideella föreningar samt aktiebolag – i princip har möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion, under förutsättning att de uppfyller kriterierna för näringsverksamhet. Det är vanligast att aktiebolag begär och genomför en omstrukturering, men det krävs en bedömning i varje specifikt fall för att avgöra om verksamheten är lämplig för rekonstruktion.

Om oss

Hur skyddas mitt företag i rekonstruktion?

Under en företagsrekonstruktion har borgenärer vars fordringar har uppstått före ansökan om omstrukturering normalt inte rätten att försätta företaget i konkurs som ett första alternativ. Konkursansökningar blir satt i vilande av tingsrätten, om borgenären inte kan övertyga om att rekonstruktionen bör avbrytas på grund av otillräckliga förutsättningar för framgång.

Företaget är också skyddat under rekonstruktionen mot Kronofogdens utmätning av skulder som uppkommit före ansökan om rekonstruktion.

En tredje skyddsåtgärd är att företaget är skyddat mot uppsägning av avtal av leverantörer som ingåtts före ansökan om rekonstruktion på grund av företagets betalningssvårigheter. Denna bestämmelse återfinns i lagen om företagsrekonstruktion och gäller om företaget som genomgår rekonstruktionen uttrycker en önskan om att avtalet ska fortsätta att vara giltigt och uppfyller sina åtaganden enligt avtalet.

Rekonstruktion – Steg för steg

Rekonstruktion

Steg för steg guide

Vad händer när ansökan om rekonstruktion godkänts av tingsrätten?

När tingsrätten har godkänt ansökan om rekonstruktion kan rekonstruktionen påbörjas. De två största förändringarna som sker för bolaget skulder är:

 

1. Skulder under rekonstruktion

Om bolaget har skulder som uppkommit före datumet som rekonstruktionsansökan godkändes av tingsrätten, får dessa ej betalas. Däremot ska nya leveranser och tjänster betalas direkt. Antingen i samband med leverans eller i förskott.

 

2. Lönegaranti under rekonstruktion

När ett bolag genomgår rekonstruktion får de anställda sina löner utbetalda genom den statliga lönegarantin. Det gör att personalkostnaderna för bolaget minskar eftersom att staten betalar upp till fyra prisbasbelopp om motsvarar 190 300 kronor år 2022.

Hur länge håller en rekonstruktion på?

En rekonstruktion beviljas tre månader i taget, i upp till maximalt ett år. Hur lång tid en enskild rekonstruktion tar beror på företagets storlek, vad man ska göra under rekonstruktionen och hur lång tid företaget behöver ha på sig för att lösa sina problem. Det vanligaste är att rekonstruktioner tar 4-6 månader. 

Få hjälp med ansökan

Vänta inte för länge med att ansöka om rekonstruktion, ta hjälp i tid. Vi hjälper dig med ansökan och är med dig hela vägen, från start till mål.

Med mångårig erfarenhet agerar vi som strategiska rådgivare till våra kunder i rekonstruktioner för att hjälpa konkursfall till bärkraft.

Vi är jurister eller ekonomer, i vissa fall både och. Genom denna unika blandning av kompetens ökar möjligheterna att framgångsrikt genomföra förändringar i verksamheten och uppnå en lyckad rekonstruktion.

Quality Consulting