Quality Consulting

Intervju med Rahul Sharma

Rahul Sharma
“För att bygga ett bolag som är byggt för konsulterna och inte för en styrelse eller ägare så är allas åsikt och input lika viktig.”
Berätta lite om din bakgrund

Jag har en väldigt ekonomtung profil där jag arbetat i de flesta typer av ekonomroller, innefattande redovisning, koncernredovisning, controlling och projektbaserade roller inom effektivisering och digitalisering. Sedan tidigt i min karriär har jag även arbetat som ledare inom flera roller såsom redovisningschef, controllerchef, CFO och konsultchef. I min tidigare roll som konsultchef har jag sedan 5-6 år tillbaka även arbetat inom försäljning. Det är genom dessa roller jag har haft möjligheten att bygga upp företag, avdelningar och allra viktigast teamen på plats.

 

Där finns bolag på marknaden idag, som gör det QC gör – vad skulle du säga är det som gör att QC sticker ut mot andra redovisnings-/konsultbolag?

Det är väldigt lite i teorin men väldigt mycket i utförandet. Vår utgångspunkt är alltid att rekrytera ekonomer som vi tror på och som passar in i teamet. Med den typen av rekryterad resurs kommer vi alltid hitta ett passande och motiverande uppdrag för konsulten. Med motiverade konsulter kommer vi minimera risken för dåliga leveranser. För QC är bra leveranser ett viktigare mål än att jaga beläggningsgrad, och med den mentaliteten bygger vi ett konsultbolag där rätt matchning mellan konsult och kund är högre prioriterat än att presentera ett visst beläggnings-KPI. Detta är en hållbarhetsstrategi som vi valt för att fortsätta leverera kvalitet på längre sikt, som jag tror skiljer oss från andra i utförandet.

 

I din senaste intervju berättade du att QC:s kortsiktiga mål var att bygga en stabil grund för bolaget där QC ska rekrytera rätt människor och bygga långsiktiga kundrelationer. Hur har det gått med det?

Vår rekryteringsstrategi har varit helt rätt och våra konsulter är bland de bästa som går att få tag på inom branschen. Vår högsta prioritet från start och framöver är rekrytering och långsiktiga kundrelationer, vilket är viktiga grundstenar i vår snabba tillväxtresa som vi planerade för.

Under året har vi dels fyllt på kundlistan i raketfart samtidigt som vi utökat våra samarbeten med flertalet av våra kunder, där vi hjälper till på bred front över olika avdelningar i stället för att endast bemanna en tillfällig resurs. Det innebär att våra leveranser till vissa kunder numera spänner sig över flera av våra affärsområden, för att på så sätt kunna leverera en skräddarsydd och högkvalitativ leverans.

Som det ser ut nu kommer vi att för andra året i rad slå våra redan högt uppsatta mål!

 

Du nämner att QC hittills har lyckats med att rekrytera rätt människor, vill du förklara lite kort varför man ska välja att jobba på QC?

QC är en plats för ekonomer som har tre komponenter; ett starkt driv för personlig utveckling, hög social förmåga samt önskan om att bygga upp bolaget tillsammans med resten av teamet. Om man som ekonom har dessa tre komponenter och samtidigt vill arbeta på en modern arbetsplats, med högt i tak på riktigt, finns det få arbetsplatser som passar en bättre!

 

Du nämnde även i din förra intervju att du förespråkar en kultur med högt i tak, där alla ska våga tycka till – hur inkorporerar du det i din ledarstil och hur vill du leda QC in i framtiden?

Grundare som nyanställd, ung som mindre ung, lång som kort. För att bygga ett bolag som är byggt för konsulterna och inte för en styrelse eller ägare så är allas åsikt och input lika viktig. Men för att det ska fungera måste alla vara mottagliga för nya tankar och idéer. Vår kultur bygger på starkt samarbete och hög motivation samtidigt som vi alltid kan ha en öppen kommunikation med varandra, stundtals med glimten i ögat. Som ledare har jag alltid tyckt att detta uppnås bäst genom en platt organisation där allt inte alltid behöver vara stelt mellan chef och anställd. Genom denna ledarskapsstil är ambitionen att förena det bästa av två världar i ett och samma bolag – produktivitet och att ha kul på jobb samtidigt! 

 
Vad skulle du säga är QC:s största framsteg sedan nystarten i april 2022?

Vi har fortfarande en lång väg att gå för att bygga den arbetsplats och bolag vi vill vara, men det största framsteget enligt min åsikt är att vi har bibehållit vår grundplan med fokus på att bygga ett bolag med kvalitet och sund tillväxt. En ekonom brukar vara van vid att en budget bryts. Det gör även vi, fast åt rätt håll.

 
Om du fick beskriva QC med ett ord – vad skulle du säga då?

Gemenskap!

Quality Consulting