Quality Consulting

Sam Lindskog om framtiden för QC

“Om fem år tror jag därför att QC är den firma som bolag vänder sig till när kvalitet och engagemang är den högsta prioritet”

Berätta lite om din bakgrund

Jag är utbildad civilekonom sedan tio år tillbaka och redan under studietiden drömde jag om att bygga ett eget företag. Jag började dock min karriär som revisor med mål om att skaffa mig bred erfarenhet de första åren av mitt yrkesliv och har sedan dess även hunnit med att vara anställd i roller som financial controller, redovisningsansvarig och redovisningschef. För ungefär tre år sedan bestämde jag mig dock för att följa drömmen och startade QC i Stockholm.  

 

Vad skiljer QC från andra konsultbolag?

Vi erbjuder tjänster som andra konsultfirmor också erbjuder men vi är trots det ett bolag som skiljer oss mycket från andra konsultbolag. Vi har en mix av tre olika affärsben där vi bedriver redovisningstjänster mot ägarledda bolag och ett annat där vi erbjuder interimstjänster till större globala aktörer. För första gången kan vi även nu officiellt gå ut med att vi har ett tredje affärsben – en investeringsverksamhet. Verksamheten går ut på att vi investerar i onoterade bolag och bygger upp de företagen i vår portfölj. Detta leder till att våra konsulter kan göra en hel karriär inom QC, från att arbeta med ägarledda kunder till att utvecklas med våra större kunder till att arbeta med investeringsverksamheten. Detta är en medveten strategi, vi vill kunna rekrytera marknadens bästa konsulter och behålla dem i bolaget genom att ständigt erbjuda karriärsutveckling, oavsett vilket skede man befinner sig i sin karriär.  

 

Hur tror du att marknaden för konsulter kommer att se ut de närmaste 5 åren?

Konsultbranschen har växt explosionsartat senaste åren och kommer att fortsätta att växa framöver. Dels tror jag att bolagen kommer att fortsätta med sina förändringsresor vilket medför en efterfrågan på tillfällig personal och dels ser vi en trend där det blivit mer attraktivt att arbeta som konsult och all utvecklingspotential det medför för ekonomer med en ambitiös inställning.

 

Vart tror du att QC är på marknaden om 5 år?

QC är idag på en tillväxtresa där vi detta år kommer att växa med 250-400% beroende på vilken tillväxtfaktor man räknar. Denna tillväxtresa kommer att fortsätta de kommande fem åren. Vi har dock en tydlig strategi om att den procentuella tillväxten kommer sekundärt i våra framtidsplaner och för oss är det allra viktigaste att aldrig trumma på kvaliteten i våra konsulttjänster, vilket kan vara en effekt av att enbart tänka på procentuell tillväxt. Om fem år tror jag därför att QC är den firma som bolag vänder sig till när kvalitet och engagemang är den högsta prioritet i leveransen som efterfrågas av kunden.

 

Vad är QCs största utmaning just nu?

Trots att vi redan har en stor och etablerad kundstock är vår utmaning att fortsätta bygga vårt varumärke mot både nya kunder samt mot marknadens bästa ekonomer. Sedan ska man inte glömma att vi påbörjade denna nysatsning första april i år och att vi redan kommit väldigt långt på vägen med vår varumärkesuppbyggnad.

 

Vad erbjuder QC för karriärsvägar?

För ekonomer skulle jag säga att vi erbjuder en helhetslösning där vi kan erbjuda en motiverande vardag i ett av våra tre affärsben beroende på vilket stadie av karriären man befinner sig i. För en konsult tidigt i karriären fokuserar vi på att bygga en bred kunskap genom att arbeta med några av våra ägarledda redovisningskunder. För interimskonsulter kan vi erbjuda utvecklande och spännande uppdrag hos våra större och internationella kunder i varierande roller. För de allra bästa interimskonsulter kan vi sedan erbjuda positioner inom vår investeringsverksamhet där man är med i allt från värdering, strategisk planering och att operativt driva bolag i vår portfölj. Sedan ska man inte glömma att vi fortfarande är små och alla konsulter oavsett verksamhetsben är med och driver hela QC tillsammans med ledningen.

 

Vad kan man som anställd förvänta sig när man jobbar på QC?

Vårt mål är att vara världens bästa arbetsplats. Det innebär att man som anställd alltid kan förvänta sig stora investeringar i sin personliga utveckling genom både utbildning och en motiverande vardag i form av rätt typ av konsultuppdrag. Man kan även förvänta sig att få vara med och påverka uppbyggnaden av QC, ha väldigt roligt på jobbet och att göra detta med marknadens bästa villkor inom branschen.

 

Är det något mer du vill tillägga om QC:s närmaste framtid?

Jag ser väldigt ljust på framtiden. Att få påbörja denna resa med det fantastiska team vi har idag som grund är få förunnat och kan inte annat än att leda till succé framöver. Nu är det bara att fortsätta gasa men samtidigt vara noggranna i varje rekrytering vi gör.

Quality Consulting